54. седница Изборног већа

Декан Филозофског факултета у Новом Саду сазива 54. седницу Изборног већа Факултета, која ће се одржати електронским путем.

1. Усвајање записника са 53. седнице Изборног већа
2. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за германистику
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Германистика
Пријављен један кандидат: др Мирјана Зарифовић Грковић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Мирјана Зарифовић Грковић предложи у звање доцента за ужу научну област Германистика.

Гласају сви.

3. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за компаративну књижевност
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Светска и компаративнa књижевности са теоријом књижевности
Пријављен један кандидат: др Кристина Стевановић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Кристина Стевановић предложи у звање доцентa за ужу научну област Светска и компаративнa књижевности са теоријом књижевности.

Гласају сви.

4. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за психологију
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија
Пријављен један кандидат: др Ана Генц.
Приговора нема.
Комисија предлаже да се др Ана Генц предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Психологија.

Гласају редовни и ванредни професори.

5. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за романистику
једног наставника (сва звања) за ужу област Романистика (предмети из области Традуктологија. Историјe француског језика)
Пријављен један кандидат: др Татјана Ђурин.
Приговорa нема.
Комисија предлаже да се др Татјана Ђурин предложи у звање редовног професора за ужу научну област Романистика (предмети из области Традуктологија. Историја француског језика).

Гласају редовни професори.

6. Утврђивање предлога за избора у звање

Одсек за српску књижевности
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности
Пријављен један кандидат: др Зорица Хаџић.
Приговора нема.
Комисија предлаже да се др Зорица Хаџић предложи у звање редовног професора за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности.

Гласају редовни професори.

7. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за српску књижевности
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности
Пријављен један кандидат: др Милош Јоцић.
Приговор нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Милош Јоцић предложи у звање доцента за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности.

Гласају сви.

8. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за хунгарологију
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика
            Пријављен један кандидат: др Марија Пастор Кичи.
            Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Марија Пастор Кичи предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика.

            Гласају редовни и ванредни професори.

9. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за германистику
једног асистента за ужу научну област Германистика
Пријављен један кандидат: Биљана Ковач.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се Биљана Ковач изабере у звање асистента за ужу научну област Германистика.

Гласају сви.

10. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за романистику
једног асистента са докторатом за ужу научну област Романистика.
Пријављен један кандидат: др Небојша Влашкалић.
Приговора нема.
Комсија предлаже Изборном већу да се др Небојша Влашкалић изабере у звање асистента са докторатом за ужу научну област Романистика.

Гласају сви.

11. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за румунистику
једног сарадника у настави за ужу научну област Румунистика.
Пријављен један кандидат: Ема Дурић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се Ема Дурић изабере у звање сарадника у настави за ужу научну област Румунистика.

Гласају сви.

12. Расписивање конкурса и именовање комисије за избор у звање

Одсек за славистику
једног вишег лектора за ужу научну област Русистика

Предлог комисије:

 1. др Драгана Поповић, доцент за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет у Новом Саду
 2. др Наташа Ајџановић, доцент за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет у Новом Саду
 3. др Маја Крстић, доцент за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет Нови Сад.

Одсек за педагогију
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Педагогија (предмети из области Дидактике, Нових медија у образовању, Образовних политика и Високошколске педагогије)

Предлог комисије:

 1. др Зорослав Спевак, ред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет Нови Сад.
 2. др Јована Милутиновић, ред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет Нови Сад.
 3. др Марија Јовановић, ванред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет Ниш.

Одсек за психологију
једног наставника (сва звaња) за ужу научну област Психологија (за предмете из области Психологије личности и Методологија психолошких истраживања)

Предлог комисије:

 1. др Снежана Смедеревац, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Сунчица Здравковић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Љиљана Михић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад
 4. др Тамара Џамоња-Игњатовић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Београд.

једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија (за предмете из области Индустријске/организацијске психологије)

Предлог комисије:

 1. др Ивана Петровић, ванред. проф. за ужу научну област Општа психологија, Филозофски факултет Београд
 2. др Светлана Чизмић, ред. проф. за ужу научну област Општа психологија, Филозофски факултет Београд,
 3. др Жељка Бојанић, ред. проф. за ужу научну област Теоријска и примењена психологија, Факултет за правне и пословне студије Др Лазар Вркатић, Нови Сад.

једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија (за предмете из област Педагошке психологије)

Предлог комисије:

 1. др Јасмина Коџопељић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Марија Зотовић-Костић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Јелица Петровић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад
 4. др Ружена Шимоњи-Чернак, ред. проф. за ужу научну област Педагошка писхологија, Педагошки факултет у Сомбору.

једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија (за предмете из области Социјалне психологије)

Предлог комисије:

 1. др Владимир Михић, ванред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Бојана Динић, ванред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Снежана Смедеревац, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад
 4. др Ирис Жежељ ванред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Београд.

једног асистента за ужу научну област Психологија (за предмете из области Индустријске/организацијске психологије)

Предлог комисије:

 1. др Небојша Мајсторовић, ванред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Борис Попов, ванред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад,
 3. др Јелена Матановић, доцент за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад
 4. др Милица Вукелић, доцент за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Универзитета у Београду.

Одсек за српски језик и лингвистику
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српски језик и лингвистику

Предлог комисије:

 1. Јасмина Грковић-Мејџор, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Вера Васић, ред. проф. у пензији за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Гордана Драгин, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад
 4. др Маја Марковић, ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет Нови Сад
 5. др Татјана Пауновић, ред. проф. за ужу научну област Англистичка лингвистика, Филозофски факултет Ниш.

једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српски језик и лингвистика

Предлог комисије:

 1. др Нада Арсенијевић, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Едита Андрић, ред. проф. за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Владислава Ружић, ред. проф. у пензији, за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад.

једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српски језик и лингвистику

Предлог комисије:

 1. др Јасмина Грковић-Мејџор, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад,
 2. др Слободан Павловић, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад,
 3. др Александар Милановић, ред. проф. за ужу научну област Српски језик, Филолошки факултет у Београду.

Одсек за српску књижевност
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности

Предлог комисије:

 1. др Радослав Ераковић, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет Нови Сад,
 2. др Зорица Хаџић, ванред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет Нови Сад,
 3. др Горан Максимовић, ред. проф. за ужу научну област Српска књижевност, Филозофски факултет Ниш.

једног асистента са докторатом за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности (за предмете из области Методика наставе)

Предлог комисије:

 1. др Оливера Радуловић, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности
 2. др Љиљана Пешикан Љуштановић, професор емеритус, за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Невена Варница, ванред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет Нови Сад
 4. др Драгољуб Перић, ванред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет Нови Сад
 5. др Зона Мркаљ, ред. проф. за ужу научну област Српска књижевност, Филолошки факултет Београд.

Одсек за филозофију
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Филозофске науке

Предлог комисије:

 1. др Уна Поповић, ванред. проф. за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Жељко Калуђеровић, ред. проф. за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Александар Чучковић, ред. проф. за ужу научну област Филозофске науке, Економски факултет у Суботици.

једног наставника (сва звања) за ужу научну област Филозофске науке

Предлог комисије:

 1. др Жељко Калуђеровић, ред. проф. за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Уна Поповић, ванред. проф. за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Александар Чучковић, ред. проф. за ужу научну област Филозофске науке, Економски факултет у Суботици.

Одсек за хунгарологију
једног лектора за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика

Предлог комисије:

 1. др Едита Андрић, ред. проф. за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Елеонора Ковач Рац, ред. проф. за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Марија Пастор-Кичи, ванред. проф. за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад.

13. Мишљење матичног Факултета о избору Кармелке Барић у звање наставника страног језика за ужу научну област Немачки језик (германистика) на Грађевинском факултету у Суботици.

Одсек за германистику дао је позитивно мишљење о избору Кармелке Барић у звање наставника страног језика за ужу научну област Немачки језик (германистика) на Грађевинском факултету у Суботици.
 

                                                                              Декан Филозофског факултета
                                                                        Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш

Врх стране