50. седница Изборног већа

Декан Филозофског факултета у Новом Саду сазива 50. седницу Изборног већа Факултета, која ће се одржати електронским путем.

 1. Усвајање записника са 49. седнице Изборног већа
 2. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за англистику

једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика

Пријављен један кандидат: др Биљана Радић Бојанић.

Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већа да се др Биљана Радић Бојанић предложи у звање редовног професора за ужу научну област Англистика.

Гласају редовни професори.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за компаративну књижевност

једног наставника (сва звања) за ужу научну област Светска и компаративна књижевност са теоријом књижевности

Пријављен један кандидат: др Владимир Гвозден.

Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу да се др Владимир Гвозден предложи у звање редовног професора за ужу научну област Светска и компаративне књижевности са теоријом књижевности.

Гласају редовни професори.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за компаративну књижевност

једног наставника (сва звања) за ужу научну област Светска и компаративна књижевност са теоријом књижевности

Пријављен један кандидат: др Маја Медан Орсић

Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу да се др Маја Медан Орсић предложи у звање доцента за ужу научну област Светска и компаративне књижевности са теоријом књижевности.

Гласају сви.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за психологију

једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија (за предмете из области развојне психологије)

Пријављен један кандидат: др Јелица Петровић

Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу да се др Јелица Петровић предложи у звање редовног професора за ужу научну област Психологија.

Гласају редовни професори.          

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за психологију

једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија

Пријављен један кандидат: др Илија Миловановић.

Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу да се др Илија Миловановић предложи у звање доцента за ужу научну област Психологија.

Гласају сви.

 1. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за српску књижевност

једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности

Пријављен један кандидат: др Драгољуб Перић.

Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу да се др Драгољуб Перић предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности.

Гласају редовни и ванредни професори.

 1. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за медијске студије

једног асистента за ужу научну област Новинарство

Пријављен један кандидат: Драгана Продановић.

Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу са се Драгана Продановић изабере у звање асистента за ужу научну област Новинарство.

Гласају сви.

 1. Расписивање конкурса и именовање комисија за избор у звање

Одсек за германистику

једног наставника (сва звања) за ужу научну област Германистика

Предлог комисије:

 1. др Милица Пасула, ванред. проф. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Николина Зобеница, ред. проф. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Јован Делић, ред. проф. (у пензији) за ужу научну област Српска књижевност, Филолошки факултет у Београду.

Одсек за медијске студије

једног асистента за ужу научну област Комуникологија

Предлог комисије:

 1. др Јелена Клеут, ванред. проф. за ужу научну област Комуникологија, Филозофски факултет Нови Сад,
 2. др Дејана Прњат, ванред. проф. за ужу научну област Културолошке науке и комуникологија, Академија уметности Нови Сад,
 3. др Бранкица Драшковић, доц. за ужу научну област Новинарство, Филозофски факултет Нови Сад.

једног асистента за ужу научну област Новинарство

Предлог комсије:

 1. др Дејан Пралица, ред. проф. за ужу научну област Новинарство, Филозофски факултет Нови Сад,
 2. др Смиљана Милинков, доц. за ужу научну област Новинарство, Филозофски факултет Нови Сад,
 3. др Динко Грухоњић, доц. за ужу научну област Новинарство, Филозофски факултет Нови Сад,

једног асистента за ужу научну област Информатика

Предлог комисије:

 1. др Золтан Гелер, ванред. проф. за ужу научну област Инофрматика
 2. др Владимир Курбалија, ванред. проф. за ужу научну област Рачунарске науке, ПМФ Нови Сад,
 3. др Драгана Павловић, ванред. проф. за ужу научну област Комуникологијa, језик и студије медија, Филозофски факултет Ниш.

Одсек за педагогију

једног асистента са докторатом за ужу научну област Педагогија (предмети из области Историје педагогије и Школске педагогије)

Предлог комисије:

 1. др Јелена Ђерманов, ванред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Станислава Марић Јуришин, доц. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Вера Радовић, ванред. проф. за ужу научну област Дидактика (Педагогија), Учитељски факултет Универзитета у Београду.

Oдсек за романистика

једног наставника (сва звања) за ужу научну област Романистика (Француска књижевност и Франкофона књижевност)

Предлог комисије:

 1. др Ненад Крстић, ред. проф. (у пензији) за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Катарина Мелић, ред. проф. за ужу научну област Француска књижевност и култура, Филолошки факултет Београд
 3. др Весна Цакељић, ред. проф. за ужу научну област Француски језик и књижевност, ФОН Београд.

једног асистента за ужу научну област Романистика

Предлог комисије:

 1. др Александра Блатешић, ванред. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Љубица Влаховић, ванред. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Марио Лигуори, доц. за ужу научну област Културе у контакту, Филозофски факултет Нови Сад.

Одсек за славистику

једног асистента за ужу научну област Русистика

Предлог комисије:

 1. др Наташа Ајџановић, доц. за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет Нови Сад,
 2. др Драгана Поповић, доц. за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет Нови Сад,
 3. др Маја Крстић, доц. за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет Нови Сад.

Одсек за социологију

једног наставника (сва звања) за ужу научну област Социологија

Предлог комисије:

 1. др Марко Шкорић, ванред. проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Јована Чикић, ванред. проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет Нови Сад,
 3. др Дејан Јанковић, ванред. проф. за ужу научну област Социологија, Пољопривредни факултет Нови Сад.

Одсек за српску књижевност

једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности

Предлог комисије:

 1. др Слободан Владушић, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет Нови Сад,
 2. др Горана Раичевић, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет Нови Сад,
 3. др Радослав Ераковић, ред. проф. Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет Нови Сад,
 4. др Предраг Петровић, ванред. проф. за ужу научну област Српска књижевност, Филолошки факултет Нови Сад.

Одсек за хунгарологију

једног асистента са докторатом за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика

Предлог комисије:

 1. др Едита Андрић, ред. проф. за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад,
 2. др Елеонора Ковач Рац, ред. проф. за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Мариа Пастор Кичи, ванред. проф. за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад.

једног асистента за ужу научну област Историја мађарске књижевности са компаратистиком и теоријом књижевности (Историја романа у стиху)

Предлог комисије:

 1. др Ева Толди, ред. проф. за ужу научну област Историја мађарске књижевности са компаратистиком и теоријом књижевности, Филозофски факултет Нови Сад,
 2. др Чила Уташи, ванред. проф. Историја мађарске књижевности са компаратистиком и теоријом књижевности, Филозофски факултет Нови Сад,
 3. др Анико Новак, доц. за ужу научну област Историја мађарске књижевности са компаратистиком и теоријом књижевности, Филозофски факултет Нови Сад.
 1. Mишљење матичног факултета о избору др Беате Грабовац у звање ванредног професора за ужу научну област Психолошке науке на Учитељском факултету на мађарском наставном језику у Суботици.

Одсек за психологију дао је позитивно мишљење о о избору др Беате Грабовац у звање ванредног професора за ужу научну област Психолошке науке.

     Декан Филозофског факултета
Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш

Врх стране