44. седница Изборног већа

Декан Филозофског факултета у Новом Саду сазива 44. седницу Изборног већа Факултета, која ће се одржати електронским путем.

Гласање почиње 26.6.2020. године у 10 часова.
Гласање се завршава 29.6.2020. године у 10 часова.

 

ДНЕВНИ РЕД
 

 1. Усвајање записника са 43. седнице Изборног већа Филозофског факултета
   
 2. Избор у звање и заснивање радног односа

  Одсек за медијске студије
  једног асистента за ужу научну област Камера

  Пријављен један кандидат: Вукашин Живаљевић
  Приговора нема.

  Изборно веће Академије уметности дало је позитивно мишљење, као матичан Факултет, о избору Вукашина Живаљевића.
  Комисија предлаже изборном већу да Вукашина Живаљевића изабере у звање асистента за ужу научну област Камера.
  ГЛАСАЈУ СВИ.
   
 3. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за психологију
једног асистента за ужу научну област Психологија (за предмете из области Развојне психологије)

Пријављена су два кандидата: Марина Орос и Милена Вујичић.
Приговора нема.

Комисија предлаже Изборном већу Факултета да Марину Орос изабере у звање асистента за ужу научну област Психологија (за предмете из области Развојна психологије).
ГЛАСАЈУ СВИ.

 1. Расписивање конкурса и именовање комисије за избор у звање и заснивање радног односа

  Одсек за англистику
  једног асистента за ужу научну област Англистика (наука о књижевности)

          Предлог комисије:

 1. др Аријана Лубурић, ванред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет у Новом Саду.
 2. др Бојана Вујин, ванред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет у Новом Саду,
 3. др Зоран Пауновић, ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет у Новом Саду.

  једног вишег лектора за ужу научну област Англистика

         Предлог комисије:

 1. др Александар Кавгић, доцент за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет у Новом Саду,
 2. др Наташа Милићевић, доц. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет у Новом Саду,
 3. др Ивана Ђурић Пауновић, ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет у Новом Саду.

  Одсек за германистику
  једног асистента за ужу научну област Германистика (Немачка књижевност)

          Предлог комисије:

 1. др Николина Зобеница, ванред. проф. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет у Новом Саду.
 2. др Ивана Пајић, доц. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет у Новом Саду.
 3. др Ана Стипанчевић, доц. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет у Новом Саду.

  Одсек за историју
  једног наставника (сва звања) за ужу научну област Историја модерног доба (Национална историја новог века, Помоћне историјске науке)

  Предлог комисије:
 1. др Владан Гавриловић, ред. проф. за ужу начну област Историја модреног доба, Филозофски факултет у Новом Саду,
 2. др Дејан Микавица, ред. проф. за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет у Новом Саду,
 3. др Горан Васин, ред. проф. за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет у Новом Саду,
 4. др Сузана Рајић, ред. проф. за ужу научну област Национална историја новог века, Филозофски факултет у Београду.

  једног наставника (сва звања) за ужу научну област Медијевистика (Национална историја средњег века)

          Предлог комисије:

 1. др Ненад Лемајић, ред. проф. за ужу научна област Медијевистика, Филозофски факултет у Новом Саду,
 2. др Снежана Божанић, ван. проф. за ужу научна област Медијевистика, Филозофски факултет у Новом Саду,
 3. др Гордан Маричић, ван. проф. за ужу научна област Класичне науке, Филозофски факултет у Београду.

  Одсек за медијске студије
  једног наставника (сва звања) за ужу научну област Новинарство

  Предлог комисије:
 1. др Дубравка Валић Недељковић, ред. проф. (у пензији) за ужу научну област Новинарство, Филозофски факултет Нови Сад,
 2. др Раде Вељановски, ред. проф. (у пензији) за ужу научну област Новинарство, Факултет политичких наука у Београду,
 3. др Гордана Штасни, ред. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет Нови Саду.

  једног наставника (сва звања) за ужу научну област Новинарство

          Предлог комисије:

 1. др Дубравка Валић Недељковић ред. проф. (у пензији) за ужу научну област Новинарство, Филозофски факултет Нови Сад,
 2. др Зоран Јевтовић, ред. проф. за ужу научну област Комуникологија и новинарство, Филозофски факултет Ниш,
 3. др Слободан Бјелица, ред. проф. за ужу научну област Историја модерног доба, Филозофски факултет Нови Сад.

  једног асистента за ужу научну област Новинарство

         Предлог комисије:

 1. др Динко Грухоњић, доц. за ужу научну област Новинарство, Филозофски факултет Нови Сад,
 2. др Смиљана Миланков, доц. за ужу научну област Новинарство, Филозофски факултет Нови Сад,
 3. др Владимир Баровић, ванред. проф. за ужу научну област Новинарство.

  Одсек за романистику
  једног наставника (сва звања) за ужу научну област Романистика (Савремени француски језик)

         Предлог комисије:

 1. др Снежана Гудурић, ред. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет Нови Сад,
 2. др Наташа Радусин Бардић, ванред. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет Нови Сад,
 3. др Ана Вујовић, ред. проф. за ужу научну област Француски језик и књижевност, Учитељски факултет Београд.

  једног сарадника у настави за ужу научну област Романистика (Италијански језик)

          Предлог комисије:

 1. др Александра Блатешић, ванред. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет Нови Сад,
 2. др Марио Лигуори, доц. за ужу научну област Културе у контакту, Филозофски факултет Нови Сад,
 3. др Кристијан Екер, доц. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет Нови Сад.

  Одсек за словакистику
  једног асистента за ужу научну област Словакистика (Словачки језика)

          Предлог комисије:

 1. др Ана Макишова, ред. проф. за ужу научну област Словакистика, Филозофски факултет у Новом Саду,
 2. др Адам Светлик, ред. проф. за ужу научну област Словакистика, Филозофски факултет у Новом Саду,
 3. др Јасна Ухларик, доц. за ужу научну област Словакистика, Филозофски факултет у Новом Саду.

  Oдсек за српски језик и лингвистику
  једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српски језик и лингвистика

         Предлог комисије:

 1. др Гордана Штасни, ред. проф. за ужу научна област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет у Новом Саду,
 2. др Наташа Драгин, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет у Новом Саду.
 3. др Вера Васић, ред. проф. (у пензији) ужа научна област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет у Новом Саду.

         Декан Филозофског факултета
Проф. др Ивана Живанчевић Секеруш с.р.

Врх стране