53. седница Изборног већа

Декан Филозофског факултета у Новом Саду сазива 53. седницу Изборног већа Факултета, која ће се одржати електронским путем.

1. Усвајање записника са 52. седнице Изборног већа
2. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за англистику
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика
Пријављен један кандидат: др Радмила Бодрич.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Радмила Бодрич, предложи у звање редовног професора за ужу научну област Англистика.
Гласају редовни професори.

3. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за англистику
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика
Пријављен један кандидат: др Јагода Топалов.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Јагода Топалов, предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Англистика.
Гласају редовни и ванредни професори.

4. Утврђивање предлога за избор у звање

једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика
Пријављена су три кандидата: др Бојана Јаковљевић, Јована Сирицки, Нина Кисин.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Бојана Јаковљевић предложи  у звање доцента за ужу научну област Англистика.
Гласају сви.

5. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за англистику
једног наставника сва звања за ужу научну област Англистика
Пријављен је један кандидат: др Соња Филиповић-Ковачевић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Соња Филиповић-Ковачевић предложи у звање редовног професора за ужу научну област Англистика.

Гласају редовни професори.

6. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за историју
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Класичне науке
Пријављен један кандидат: др Светозар Бошков.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Светозар Бошков предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Класичне науке.
Гласају редовни и ванредни професори.

7. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за компаративну књижевност
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Светска и компаративне књижевности са теоријом књижевности
Пријављен један кандидат: др Соња Веселиновић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Соња Веселиновић предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Светска и компаративне књижевности са теоријом књижевности.
Гласају редовни и ванредни професори.

8. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за психологију
једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија
Пријављен један кандидат: др Јелена Матановић.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Јелена Матановић, предложи у звање доцента за ужу научну област Психологија.
Гласају сви.

9. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за германистику
једног лектора за ужу научну област Германистика.
Пријављен један кандидат: Роберт Ковач.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се Роберт Ковач изабере у звање лектора за ужу научну област Германистика.
Гласају сви.

10. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за медијске студије
једног асистента са докторатом за ужу научну област Информатика
Пријављен један кандидат: др Драгана Милин.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Драгана Милин изабере у звање асистента са докторатом за ужу научну област Информатика.
Гласају сви.

11. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за романистику
једног асистента са докторатом за ужу научну област Романистика (предмети из области Шпански језик)
Пријављен један кандидат: др Ивана Георгиев.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Ивана Георгиев предлижи у звање асистента са докторатом за ужу научну област Романистика.
Гласају сви.

12. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за хунгарологију
једног асистента за ужу научну област Историја мађарске књижевности са компаратистиком и теоријом књижевности
Пријављен један кандидат: Агота Тот.
Приговора нема.
Комисија предлаже да се Агота Тот изабере у звање асистента за ужу научну област Историја мађарске књижевности са компаратистиком и теоријом књижевности.
Гласају сви.

13. Расписивање конкурса и именовање комисије за избор у звање

Одсек за англистику
- једног лектора за ужу научну област Англистика

Предлог комсије:

 1. др Александар Кавгић, ванред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Борислава Ераковић, ванред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Ана Халас Поповић, ванред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет Нови Сад.

- једног наставника сва звања за ужу научну област Англистика

Предлог комисије:

 1. др Предраг Новаков, ред. проф. за ужу научну област Англистика
 2. др Владимир Јовановић, ред. проф. за ужу научну област Англистичка лингвистика, Филозофски факултет у Нишу,
 3. др Биљана Мишић-Илић, ред. проф. за ужу научну област Англистичка лингвистика, Филозофски факултет у Нишу
 4. др Милош Ковачевић, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филолошки факултет у Београду.

Одсек за германистику
- једног наставника (сва звања) за ужу научну област Германистика

Предлог комсије:

 1. др Николина Зобеница, ред. проф. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад,
 2. др Милица Пасула, ванред. проф. за ужу научну област Германистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Бранислав Ивановић, ванред. проф. за ужу научну област Германистика, Филолошки факултет Београд.

- једног асистента за ужу научну област Германистика

Предлог комисије:

 1. др Сања Нинковић, доц. за ужу научну област Германистика Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Гордана Ристић, доц. за ужу научну област Германистика Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Каталин Озер, доц. за ужу научну област Германистика Филозофски факултет Нови Сад

Одсек за компаративну књижевност
- једног наставника (сва звања) за ужу научну област Светска и компаративне књижевности са теоријом књижевности

Предлог комисије:

 1. др Гордана Покрајац, ред. проф. за ужу научну област Светска и компаративне књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет Нови Сад,
 2. др Оливера Радуловић, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Душан Живковић, ред. проф. за ужу научну област Теоријске књижевне дисциплине и Општа књижевност, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
 4. др Никола Страјнић, ред. проф. у пензији за ужу научну област Светска и компаративне књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет Нови Сад.

Одсек за медијске студије
- једног асистента са докторатом за ужу научну област Новинарство

Предлог комисије:

 1. др Владимир Баровић, ред. проф. за ужу научну област Новинарство, Филозофски факултет Нови Сад,
 2. др Драган Станић, ред. проф. за ужу научнуо бласт Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет Нови Сад,
 3. др Невен Обрадовић, доц. за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија, Филозофски факултет Ниш.

Одсек за психологију

- jедног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија (за предмете из области психотерапије, психолошког саветовања и клиничке писхологије)

Предлог комисије:

 1. др Марија Зотовић-Костић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Снежана Миленковић, ред. проф. у пензији за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Весна Петровић, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Факултет за правне и пословне студије „Др Лазар Вркатић“, Нови Сад.

Одсек за романистику
- једног наставника (сва звања) за ужу научну област Романистика (предмети из области Шпанског језика и Хиспанске културе)

Предлог комисије:

 1. др Јелена Филиповић, ред. проф. за ужу научну област Хиспанистика/Хиспанске књижевности, Филолошки факултет у Београду
 2. др Анђелка Пејовић, ред. проф. за ужу научну област Хиспанистика/Хиспанске књижевности, Филолошки факултет у Београду
 3. др Јасна Стојановић, ред. проф. за ужу научну област Хиспанистика/Хиспанске књижевности, Филолошки факултет у Београду
 4. др Ненад Крстић, ред. проф. (у пензији) за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет Нови Сад.

Одсек за русинистику
- једног асистента за ужу научну област Русинистика

Предлог комисије:

 1. др Људмила Поповић, ред. проф. за ужу научну област Украјински језик, Филолошки факултет у Београду
 2. др Михајло Фејса, ред. проф. за ужу научну област Русинистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Ивана Живанчевић-Секеруш, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет Нови Сад.

Одсек за румунистику
- једног наставника (сва звања) за ужу научну област Румунистика

Предлог комисије:

 1. др Марина Пуја Бадеску, ред. проф. за ужу научну област Румунистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Ференц Немет, ред. проф. за ужу научну област Историја културе, Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици
 3. др Симона Константиновић, ред. проф. за ужу научну област Румунска књижевност, Западни универзитет у Темишвар.

- једног сарадника у настави за научну област Румунистика

Предлог комисије:

 1. др Ивана Иванић, доц. за ужу научну област Румунистика, Филозофски факултет Нови Сад,
 2. др Лаура Спариосу, ред. проф. за ужу научну област Румунистика, Филозофски факултет Нови Сад,
 3. др Даниел Сорин Винитила, ванред. проф. за ужу научну Румунистика, Филозофски факултет Нови Сад.

14. Мишљење матичног факултета о избору др Еве Вуков Рафаи у звање ванредног професора за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика и Методика наставе мађарског језика на Учитељском факултету у Суботици.

Одсек за хунгарологију дао је позитивно мишљење о избору др Еве Вуков Рафаи у звање ванредног професора за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика и Методика наставе мађарског језика на Учитељском факултету у Суботици.

15. Мишљење матичног факултета о избору др Бојане Перић Пркосовачки у звање доцента за ужу научну област Опште образовни и Општемедицинску (Педагогија) на Медицинском факултет у Новом Саду

Одсек за педагогију дао је позитивно мишљење факултета о избору др Бојане Перић Пркосовачки у звање доцента за ужу научну област Општеобразовна и Општемедицинска (Педагогија) на Медицинском факултет у Новом Саду

16. Мишљење матичног факултета о избору Сташе Ђокић у звање наставника страног језика за ужу научну област Општеобразовни и Општемедцинску (Енглески језик) на Медицинском факултету у Новом Сад.

Одсек за англистику дао је позитивно мишљење о избору Сташе Ђокић у звање наставника страног језика за ужу научну област Општеобразовна и Општемедицнска (Енглески језик) на Медицинском факултету у Новом Сад.

                                                                                          Декан Филозофског факултета
                                                                                    Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш

Врх стране