39. седница Изборног већа

Декан Филозофског факултета у Новом Саду сазива 39. седницу Изборног већа Факултета, која ће се одржати у ПЕТАК, 27. 9. 2019. године са почетком у 12 часова у амфитеатру, за коју предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са 38. седнице Изборног већа Филозофског факултета

2. Утврђивање предлога за избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за англистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика

Одсек за германистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Германистика

Одсек за историју
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Медијевистика
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Медијевистика

Одсек за психологију
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија

Одсек за романистику
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Романистика

Одсек за српску књижевност
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности

Одсек за хунгарологију
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Фолклористика и историја културе на мађарском наставном језику

3. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за германистику
Једног сарадника у настави за ужу научну област Германистика

Одсек за медијске студије
једног асистента за ужу научну област Новинарство

Одсек за психологију
Једног асистента за ужу научну област Психологија

Одсек за славистику
Једног асистента за ужу научну област Русистика
Једног вишег лектора за ужу научну област Русистика
Једног вишег лектора за ужу научну област Русистика

Одсек за српску књижевност
Једног асистента са докторатом за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности

4. Расписивање конкурса и именовање комисије за избор у звање и заснивање радног односa

Одсек за психологију
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Психологија за предмете из области Психометрије

Предлог Kомисије:

 1. др Снежана Смедеревац, ред. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Љиљана Михић, ванр. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Горан Опачић, ванр. проф. за ужу научну област Психологија, Филозофски факултет, Београд.

Одсек за славистику
Једног асистента за ужу научну област Русистика

Предлог Kомисије:

 1. др Марија Стефановић, ванр. проф. за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Радослава Трнавац, ванр. проф. за ужу научну област Русистика, Филолошки факултет, Београд
 3. др Драгана Поповић, доцент за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет, Нови Сад.

Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Русистика

Предлог Kомисије:

 1. др Богдан Косановић, професор емеритус за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Никола Грдинић, ред. проф. у пензији за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Драгиња Рамадански, ванр. проф. у пензији за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет, Нови Сад.

Одсек за српску књижевност
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности

Предлог Kомисије:

 1. др Светлана Томин, ред. проф. за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности Филозофски факултет, Нови Сад
 2. др Гордана Покрајац, ред. проф. за ужу научну област Светска и компаративна књижевност, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Ирена Арсић, ред. проф. за ужу научну област Српска и компаративна књижевност, Филозофски факултет, Ниш.

Одсек за филозофију
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Филозофске науке

Предлог Kомисије:

 1. др Небојша Грубор, ред. проф. за ужу научну област Филозофске науке Филозофски факултет, Београд
 2. др Дамир Смиљанић, ред. проф. за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет, Нови Сад
 3. др Жељко Калуђеровић, ред. проф. за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет, Нови Сад

4. Мишљење матичног Факултета о избору др Ђурђе Гријак у звање редовног професора за ужу научну област Психологија на Техничком факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину.

5. Мишљење матичног Факултета о избору др Тамаре Јовановић у звање ванредног професора за ужу научну област Психологија на Природно-математичком факултету у Новом Саду.

6. Мишљење матичног Факултета о избору др Марице Петровић у звање доцента за ужу научну област Социологија на Пољопривредном факултету у Новом Саду.

7. Мишљење матичног Факултета о избору др Катарине Ивановић и Војислава Јовановића у звање наставника страног језика за ужу научну област Светски језици – енглески језик на Техничком факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину.

Декан Филозофског факултета
Проф. др Ивана Живанчевић Секеруш

 

Врх стране