69. седница Изборног већа

Декан Филозофског факултета у Новом Саду сазива 69. седницу Изборног већа Факултета, која ће се одржати електронским путем од 19. до 22.1.2024. године

 1. Усвајање записника са 68. седнице Изборног већа Филозофског факултета;
 2. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за англистику

Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Англистика
Пријављена су два кандидата: др Диана Продановић Станкић и др Кристина Ђендић. 
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Диана Продановић-Станкић предложи у звање редовног професора за ужу научну област Англистика.
Гласају редовни професори.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за историју

Једног наставника (сва звања) за ужу нучну област Историја модерног доба (Методика наставе историје, Национална историја XX века/Историја Југославије)
Пријављен један кандидат: др Паулина Човић. 
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Паулина Човић предложи у звање доцента за ужу научну област Историја модерног доба (Методика наставе историје, Национална историја XX века/Историја Југославије).
Гласају сви.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за славистику

Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Русистика.
Пријављен један кандидат: др Наташа Ајџановић. 
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Наташа Ајџановић предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Русистика.
Гласају редовни и ванредни професори.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за славистику

Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Русистика.
Пријављен један кандидат: др Маја Крстић.  
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Маја Крстић предложи у звање ванредног професора за ужу научну област Русистика.
Гласају редовни и ванредни професори.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за романистику

Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Романистика (предмети из области Морфологије и Синтаксе француског језика).
Пријављен један кандидат: др Љубица Влаховић. 
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Љубица Влаховић предложи у звање редовног професора за ужу научну област Романистика.
Гласају редовни професори.

 1. Утврђивање предлога за избор у звање

Одсек за српски језик и лингвистику

Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српски језик и лингвистика
Пријављен један кандидат: др Жељко Марковић. 
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Жељко Марковић предложи у звање редовног професора за ужу научну област Српски језик и лингвистику.
Гласају редовни професори.

 1. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за германистику

Једног асистента за ужу научну област Германистика
Пријављен један кандидат: Ивана Маринков Чолак.  
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се Ивана Маринков Чолак изабере у звање асистента за ужу научну област Германистика.
Гласају сви.

 1. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсека за медијске студије

Једног асистента за ужу научну област Новинарство
Пријављен један кандидат: Норберт Шинковић. 
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се Норберт Шинковић изабере у звање асистента за ужу научну област Новинарство.
Гласају сви.

 1. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за медијске студије

Једног асистента за ужу научну област Новинарство
Пријављен један кандидат: Ксенија Павков. 
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се Ксенија Павков изабере у звање асистента за ужу научну област Новинарство.
Гласају сви.

 1. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за педагогију

Једног асистента за ужу научну област Педагогија
Пријављен један кандидат: Александра Павловић. 
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се Александра Павловић изабере у звање асистнта за ужу научну област Педагогија.
Гласају сви.

 1. Избор у звање и заснивање радног односа

Одсек за хунгарологију

Једног асистента за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика
Пријављен један кандидат: Тимеа Тот Јухас. 
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборно већу да Тимеу Тот Јухас изабере у звање асистента за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика.
Гласају сви.

 1. Избор у звање и заснивање радног односа

Социјални рад

Једног асистента за ужу научну област Социјални рад и социјална политика
Пријављен један кандидат: Миљана Марић Огњеновић. 
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да Миљану Марић Огњеновић изабере у звање асистента за ужу научну област Социјални рад и социјална политика.

 1. Расписивање конкурса и именовање комисија за избор у звање

Одсек за англистику

Једног сарадника у настави за ужу научну област Англистика (наука о језику)
Предлог комисије:

 1. Др Биљана Радић-Бојанић, ред.проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Сабина Халупка-Решетар, ред. проф. за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Предраг Ковачевић, доц. за у ужу научну област Англистика, Филозофски факултет Нови Сад

Одсек за медијске студије

Једног асистента за ужу научну област Новинарство
Предлог комисије:

 1. Др Јелена Клеут, ванред. проф. за ужу научну област Комуникологија, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Смиљана Милинков, ванред. проф. за ужу научну област Новинарство, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Бранкица Драшковић доц. за ужу научну област Новинарство, Филозофски факултет Нови Сад.

Одсек за педагогију

Једног асистента за ужу научну област Педагогија
Предлог комисије:

 1. Др Биљана Лунгулов, ванред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Јована Милутиновић, ред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Станислава Марић-Јуришин, ванред. проф. за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет Нови Сад.

Одсек за романистику

Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Романистика (предмети из области Синтаксе и семантике француског језика, Језичке вештине)
Предлог комисије:

 1. Др Наташа Поповић, ванред. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Наташа Радусин Бардић, ванред. проф. за ужу научну област Романистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Татјана Самарџија, ванред. проф. за ужу научну област Романистика, Филолошки факултет у Београду.

Одсек за словакистику

Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Словакистика
Предлог комисије:

 1. Др Адам Светлик, ред. проф. за ужу научну област Словакистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Ана Макишова, ред. проф. за ужу научну област Словакистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Александра Корда-Петровић, ред. проф. за ужу научну област Бохемистика, Филолошки факултет у Београду.

Одсек за социологију

Једног наставника (сва звања) за ужу научну област социологија (предмети: Квалитативни метод у социологији, Историјска социологија, Социологија комуникација и медија, Култура и глобализација)
Предлог комисије:

 1. Др Павле Миленковић, ред. проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Алексеј Кишјухас, ванред. проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Ивана Спасић, ред. проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет Београд.

Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Социологија (предмети: Социологија породице, Социјална патологија)
Предлог комисије:

 1. Др Срђан Шљукић, ред. проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Душан Маринковић, ред. проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Мирјана Бобић, ред. проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет Београд.

Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Социологија (Социологија рада, Социологија организације, Социолошко истраживање маркетинга)
Предлог комисије:

 1. Др Жолт Лазар, ред. проф. за ужу научну област Социологија, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Слободан Миладиновић, ред. проф. за ужу научну област Социологија, Факултет организационих наука Београд
 3. Др Дејан Јанковић, ред. проф. за ужу научну област Социологија, Пољопривредни факултет Нови Сад.

Одсек за српски језик и лингвистику

Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Српски језик и лингвистика
Предлог комисије:

 1. Др Душанка Звекић-Душановић, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад.
 2. Др Нада Арсенијевић, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад.
 3. Др Јасмина Московљевић-Поповић, ред. проф. за ужу научну област Општа лингвистика ,Филолошки факултет Београд.
 4. Др Јасмина Дражић, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад.

Једног асистента за ужу научну област Српски језик и лингвистика
Предлог комисије:

 1. Др Јасмина Дражић, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. Др Миливој Алановић, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. Др Душанка Звекић-Душановић, ред. проф. за ужу научну област Српски језик и лингвистика.

Одсек за филозофију

Једног асистента за ужу научну област Филозофске науке
Предлог комисије:

 1. др Никола Таталовић, доц. за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Жељко Калуђеровић, ред. проф. за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Уна Поповић, ванред. проф. за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет Нови Сад.

Једног асистента за ужу научну област Филозофске науке
Предлог комисије:

 1. др Уна Поповић, ванред. проф. за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Горан Рујевић, доц. за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Никола Таталовић, доц. за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет Нови Сад.

Одсек за хунгарологију

Једног асистента за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика
Предлог комисије:

 1. др Едита Андрић, ред. проф. за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад
 2. др Марија Пастор-Кичи, ванред. проф. за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад
 3. др Елеонора Ковач-Рац, ред. проф. за ужу научну област Општа и мађарска лингвистика, Филозофски факултет Нови Сад.

 

 1. Мишљење матичног факултета о избору Иване Мировић у звање наставника страног језика за ужу научну област Англистика и језик струке на Факултету техничких наука у Новом Саду

Одсек за англистику дао је позитивно мишљење о избору Иване Мировић у звање наставника страног језика за ужу научну област Англистика и језик струке на Факултету техничких наука у Новом Саду

 1. Мишљење матичног факултета о избору Бојане Борковић у звање наставника страног језика за ужу научну област Лингвистика (Енглески језик) на Академији уметности у Новом Саду

Одсек за англистику дао је позитивно мишљење о избору Бојане Борковић у звање наставника страног језика за ужу научну област Лингвистика (Енглески језик) на Академији уметности у Новом Саду.

Декан Филозофског факултета
Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш с.р.

Врх стране