65. седница Изборног већа

Декан Филозофског факултета у Новом Саду сазива 65. седницу Изборног већа Факултета, која ће се одржати електронским путем од 6.9.2023. до 8.9.2023. године

 

  1. Усвајање записника са 64. седнице Изборног већа Факултета
  2. Утврђивање предлога за избор у звање наставника

Одсек за социологију
Једног наставника (сва звања) за ужу научну област Социологија
Пријављен један кандидат и то: др Владан Видицки.
Приговора нема.
Комисија предлаже Изборном већу да се др Владан Видицки предложи у звање доцента за ужу научну област Социологија.
Гласају сви.

Декан Филозофског факултета
Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш

 

Врх стране