56. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 56. sednicu Izbornog veća Fakulteta, koja će se održati elektronskim putem.


1. Usvajanje zapisnika sa 55. sednice Izbornog veća

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za germanistiku
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Germanistika
Prijavljen jedan kandidat: dr Ana Stipančević.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Ana Stipančević predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Germanistika.
Glasaju redovni i vanredni profesori.

3. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za komparativnu književnost
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnosti sa teorijom književnosti
Prijavljen jedan kandidat: dr Pavle Botić.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Pavle Botić predloži u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnosti sa teorijom književnosti
Glasaju redovni profesori.

4. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za psihologiju
jednog nastavnika (sva zvnja) za užu naučnu oblast Psihologija (za predmete iz oblasti psihoterapije, psihološkog savetovanja i psihologije partnerskih odnosa).
Prijavljen jedan kandidat: dr Jelena Šakotić Kurbalija.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Jelena Šakotić-Kurbalija predloži u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Psihologija (za predmete iz oblasti psihoterapije, psihološkog savetovanja i psihologije partnerskih odnosa).
Glasaju redovni profesori.

5. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

jednoga nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika
Prijavljen jedan kandidat: dr Ksenija Šulović.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Ksenija Šulović predloži u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Romanistika.
Glasaju redovni profesori.

6. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za rumunistiku
jednog nastvanika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rumunistika
Prijavljen jedan kandidat: dr Virđinija Popović.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Virđinija Popović predloži u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Rumunistika.
Glasaju redovni profesori.

7. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za medijske studije
jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Novinarstvo
Prijavljen jedan kandidat: dr Zlatomir Gajić
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Zlatomir Gajić izabere u zvanje asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Novinarstvo.
Glasaju svi.

8. Odsek za slavistiku

jednog višeg lektora za užu naučnu oblast Rusistika
Prijavljen jedan kandidat: Milorad Miljaković.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se Milorad Miljaković izabere u zvanje višeg lektora za užu naučnu oblast Rusistika.
Glasaju svi.

9. Odsek za hungarologiju

jednog lektora za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika
Prijavljen jedan kandidat: Vilma Tiškei.
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se Vilma Tiškei izabere u zvanje lektora za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika.
Glasaju svi.

10. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisija za izbor u zvanje

Odsek za germanistiku
-
jednog lektora za užu naučnu oblastGermanistika

Predlog komisije:

 1. dr Sanja Ninković, doc. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad,
 2. dr Gordana Ristić, doc. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Katalin Ozer, doc. za užu naučnu oblast Germanistika, Filozofski fakultet Novi Sad

Odsek za istoriju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija modernog doba (Nacionalna istorija novog veka i Pomoćne istorijske nauke)

Predlog komisije:

 1. dr Vladan Gavrilović, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Dejan Mikavica, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Zoltan Đere, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet Novi Sad
 4. dr Suzana Rajić, red. prof. za užu naučnu oblast Nacionalna istorija novog veka, Filozofski fakultet Beograd
 5. dr Slaviša Nedeljković, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija, Filozofski fakultet Niš.

- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Arheologija (praistorijska arheologija, kulturno-istorijsko nasleđe, muzeologija)

Predlog komisije:

 1. dr Vladimir Mihajlović, vanredni. prof. za užu naučnu oblast Arheologija, Filozofski fakultet Novi Sad,
 2. dr Vesna Manojlović-Nikolić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Arheologija, Filozofski fakultet Novi Sad,
 3. dr Vesna Dimitrijević, red. prof. za užu naučnu oblast Arheologija, Filozofski fakultet u Beogradu.

Odsek za kompartivnu književnost
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti

Predlog komisije:

 1. dr Gordana Pokrajac, red. prof. za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnosi sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Bojana Stojanović-Pantović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet Novi Sad,
 3. dr Stevan Bradić, doc. za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnosi sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet Novi Sad

Odsek za medijske studije
-
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Novinarstvo

Predlog komisije:

 1. dr Dejan Pralica, red. prof. za užu naučnu oblast Novinarstvo, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Smiljana Milinkov, vanred. prof. za užu naučnu oblast Novinarstvo, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Dragana Pavlović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Komunikologija, jezik i studije medija, Filozofski fakultet Niš.

Odsek za pedagogiju
- jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Pedagogija

Predlog komisije:

 1. dr Slađana Zuković, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Jelena Đermanov, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Olivera Knežević-Florić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet Novi Sad.

- dva saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Pedagogija

Predlog komisije:

 1. dr Slađana Zuković, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Jovana Milutinović, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Olivera Gajić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet Novi Sad

Odsek za slavistiku
- jednog višeg lektora za užu naučnu oblast Rusistika

Predlog komisije:

 1. dr Maja Krstić, doc. za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Marija Stefanović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Dragana Popović, doc. za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet Novi Sad

- jednog višeg lektora za užu naučnu oblast Rusistika

Predlog komisije:

 1. dr Lazar Milentijević, doc. za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Marija Stefanović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Melina Panaotović, doc. za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet Novi Sad

- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusistika

Predlog komisije:

 1. dr Dojčil Vojvodić, red. prof. (u penziji) za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Rajna Dragićević, red. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, Filološki fakultet Beograd
 3. dr Ksenija Končarević, red. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, Filološki fakultet Beograd

- jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Rusistika

Predlog komisije:

 1. dr Nataša Ajdžanović, doc. za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Marija Stefanović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet Novi Sad,
 3. dr Dragana Popović, doc. za užu naučnu oblast Rusistika, Filozofski fakultet Novi Sad.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
- jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Predlog komisije:

 1. dr Milivoj Alanović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Gordana Štasni, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Gordana Štrbac, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad

- jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Predlog komisije:

 1. dr Jasmina Grković-Mejdžor, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Nataša Dragin, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Marina Kurešević, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad

- jednog asistenta za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika (Sinatksa i semantika standardnog srpskog jezika, Opšta lingvistika)

Predlog komisije:

 1. dr Ivana Antonić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Nataša Kiš, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Dejan Sredojević, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet Novi Sad

11. Mišljenje matičnog Fakulteta o izboru dr Jelene Biljetine u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Lingvističke nauke – engleski jezik na Pedagoškom fakultetu u Somboru.

Odsek za anglistiku dao je pozitivno mišljenje o izboru dr Jelene Biljetine u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Lingvističke nauke –engleski jezik na Pedagoškom fakultetu u Somboru.

12. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Ane Tomašević Nešić u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Sociologija na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu

Odsek za sociologiju dao je pozitivno mišljenje o izboru dr Ane Tomašević Nešić u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Sociologija na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu

13. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Daniele Korolije Crkvenjakov u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Istorijske, arheološke i klasične nauke na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

Odsek za istoriju dao je pozitivno mišenje o izboru dr Daniele Korolije Crkvenjakov u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Istorijske, arheološke i klasične nauke na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

Dekan Filozofskog fakulteta
Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš s.r.

Vrh strane