51. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 51. sednicu Izbornog veća Fakulteta, koja će se održati elektronskim putem.

1. Usvajanje zapisnika sa 50. sednice Izbornog veća

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za psihologiju
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija (predmeti iz oblasti Razvojne psihologije)
Prijavljen jedan kandidat: dr Ivana Mihić
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da se dr Ivana Mihić predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Psihologija.

Glasaju redovni i vanredni profesori.

3. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje

Odsek za slovakistiku
jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Slovakistika
Prijavljen je jedan kandidat: dr Jasna Uhlarik
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da dr Jasnu Uhlarik predloži u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Slovakistika.

Glasaju redovni i vanredni profesori.

4. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za slavistiku
jednog višeg lektora za užu naučnu oblast Rusistika
Prijavljen jedan kandidat: Nataša Kozomora
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da Natašu Kozmoru izabere u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Rusistika.

Glasaju svi.

5. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za sociologiju
jednog asistenta za užu naučnu oblast Sociologija
Prijavljena dva kandidata: Milena Kojić i Katarina Koplić
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da Milenu Kojić izabere u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Sociologija.

Glasaju svi.

6. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
jednog asistenta za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
Prijavljen jedan kandidat: Marina Šafer
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da Marinu Šafer izabere u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika.

Glasaju svi.

7. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za filozofiju
            jednog asistenta za užu naučnu oblast Filozofske nauke
            Prijavljen jedan kandidat: Tanja Todorović
            Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da Tanju Todorović izabere u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Filozofske nauke.

Glasaju svi.

8. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za filozofiju
jednog asistenta za užu naučnu oblast Filozofske nauke
Prijavljen jedan kandidat: Miloš Miladinov
Prigovora nema.
Komisija predlaže Izbornom veću da Miloša Miladinova izabere u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Filozofske nauke.

Glasaju svi.

9. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisija

Odsek za anglistiku
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika

Predlog komisije:

 1. dr Maja Marković, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Nataša Milićević, doc. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Tatjana Paunović, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistička lingvistika, Filozofski fakultet Niš.

- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika

Predlog komisije:

 1. dr Tvrtko Prćić, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Maja Marković. red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Biljana Mišić Ilić, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistička lingvistika, Filozofski fakultet Niš.

Odsek za komparativnu književnost
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Svetska i komparativne književnosti sa teorijom književnosti

Predlog komisije:

 1. prof. dr Vladimir Gvozden, vanred. prof. za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Bojana Stojanović Pantović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filozofski fakultete Novi Sad
 3. dr Vladislava Gordić Petković, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 4. dr Adrijana Marčetić, red. prof. za užu naučnu oblast Nauka o književnosti, Filološki fakultet Beograd.

Odsek za romanistiku
- jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Romanistika (Italijanski jezik)

Predlog komisije:

 1. dr Aleksandra Blatešić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Ljubica Vlahović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Mario Liguori, doc. za užu naučnu oblast Kulture u kontaktu, Filozofski fakultet Novi Sad.

Odsek za medijske studije
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Novinarstvo

Predlog komsije:

 1. dr Jelene Kleut, vanred. prof. za užu naučnu oblast Komunikologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Tena Perišin, red. prof. za užu naučnu oblast Informacijske i komunikacijske znanosti-novinarstvo, Fakultet političkih nauka u Zagrebu
 3. dr Belma Buljubašić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Novinarstvo i komunikologija, Fakultet političkih nauka u Sarajevu.

- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Novinarstvo

Predlog komisije:

 1. dr Rade Veljanovski, red. prof. (u penziji) za užu naučnu oblast Medijske studije, novinarstvo i medijsko pravo, Fakultet političkih nauka Beograd
 2. dr Jelena Kleut, vanred. prof. za užu naučnu oblast Komunikologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Aleksandra Krstić, vanred. prof. za užu načnu oblast Medijske studije, novinarstvo i medijsko pravo, Fakultet političkih nauka u Beogradu.

- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Novinarstvo

Predlog komisije:

 1. dr Dejan Pralica, red. prof. za užu naučnu oblast Novinarstvo, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. dr Rade Veljanovski, (u penziji) za užu naučnu oblast Medijske studije, novinarstvo i medijsko pravo, Fakultet političkih nauka Beograd
 3. dr Aleksandra Krstić, van.prof. za užu naučnu oblast Medijske studije, novinarstvo i medijsko pravo, Fakultet političkih nauka Beograd.

Odsek za psihologiju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija (predmeti iz oblasti Industrijsko-organizacione psihologije, Psihologija marketinga)

Predlog komisije:

 1. dr Boris Popov, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Nebojša Majstorović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Ivana Petrović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Beograd.

Odsek za filozofiju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Filozofske nauke

Predlog komisije:

 1. dr Dragan Prole, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet Novi Sad
 2. dr Željko Kaluđerović, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet Novi Sad
 3. dr Aleksandar Čučković, red. prof. za užu načnu oblast Filozofske nauke, Ekonomski fakultet u Subotici.

10. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru dr Tatjane Krstić u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Psihologija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu

Odsek za psihologiju dao je pozitivno mišljenje o izboru dr Tatjane Krstić u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Psihologija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Dekan Filozofskog fakulteta
Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš s.r.

 

Vrh strane